قرن هاست که قوس بیش از اندازه کمر را، شایع ترین علت کمر درد می شناسند. هنگامی که انسان وضعیت صاف به خود میگیرد و روی پای عقبی می ایستد، لگن نمی تواند به طور کامل بچرخد و فقرات کمری یک انحنا فیزیولوژیک طبیعی که گودی کمر نام دارد را ایجاد می کند. از آنجا که این انحنا در بالای کپل ها قرار دارد، تحت عنوان قوس کمر شناخته می شود .
کمر درد ممکن است بدون پا درد باشد. بنابراین بایستی درباره خود کمر درد ، در انواع بیماران بحث شود :
• بیمارانی که در حالت صاف، ایستاده و در وضعیت ایستا از کمر درد رنج می برند.
• بیماری که به جلو خم می شود و کمر درد می گیرد .
• بیماری که به وضعیت صاف باز می گردد و دچار کمر درد می شود .
• بیماری که در نتیجه بلند کردن بار یا چرخش به طریقه ناصحیح، از کمر درد رنج می برد .

کمر درد ناشی از قامت بلند
کمر درد ناشی از قامت بلند

دلایل ایجاد درد کمر

زاویه استخوان خارجی در لگن، میزان زاویه ی مهره های کمری را تعیین می کند . اگر میزان گودی فقرات کمری بیش از اندازه باشد یا به عبارت دیگر قوسش زیاد باشد، می تواند موجب کمر درد بشود.

پوشیدن کفش پاشنه بلند و درد کمر

وضعیت بدنی نامناسب همراه با گودی کمر بیش از حد ، با پوشیدن کفش پاشنه بلند نیز می تواند درد کمر را ایجاد کند . شخصی که با قوس دادن کمر و شانه های به عقب کشیده در وضعیت خبر دار زیاد می ایستد نیز، ممکن است از این وضعیت کمر درد بگیرد .
به طور مثال در انجام فعالیت هایی مانند اتو کردن که نیازمند ساعت ها ایستادن می باشد، ممکن است به تدریج قوس کمر بیشتر شده و کمر درد ناشی از آن حاصل شود . قرار دادن یک پا روی یک چهار پایه ، گودی کمر را کاهش می دهد و اغلب درد کمر را می کاهد یا آن را از بین می برد .
عادت غلط خوابیدن به خصوص دراز کشیدن روی یک تخت نرم یا خوابیدن روی شکم، موجب کمر درد ناشی از گودی زیاد می شود . بایستی ذکر گردد که تشک نرم صرفا بدن را در بر می گیرد و این ویژگی تخت است که اجازه ی فرو رفتن تخت را می دهد . بنابراین تخته ی زیر تشک است که از فرو رفتن جلوگیری می کند نه خود تشک .

طریقه ناصحیح نشستن و شیوع درد کمر

وضعیت های غلط نشستن می توانند موجب کمر درد شوند . اگر یک صندلی، گودی کمر را زیاد می کند، صندلی نامناسبی است . صندلی با یا بدون یک بالش باید اندکی خم شدن در کمر را تامین نماید .
لازم به ذکر است که همه ی کمر های گود دردناک نیستند. اثبات شده است که همه ی افراد در حالت طبیعی اندکی گودی کمر دارند . انحنا طبیعی کمر، مورد انتظار است . تنها هنگامی که گودی کمر بیش از اندازه یا زیاد باشد ، ممکن است سبب درد گردد .

گودی کمر ناشی از کفش پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند، علاوه بر اعتقاد قدیمی در پزشکی در ایجاد ناراحتی در پا، مچ پا و زانو و در ایجاد کمر درد نیز نقش دارد . پاشنه ی بلند موجب می گردد که تنه در بالای مرکز ثقل به جلو متمایل گردد و سبب می شود که بیمار برای بازگرداندن مرکز ثقل به جای خود، به عقب انحنا پیدا کند .
در خم شدن به جلو، گودی کمر بایستی معکوس گردد . هنگامی که کمر به جلو خم می گردد، تمامی بافت های وجه خلفی واحد عملکردی شامل فیبر های حلقوی قسمت خلفی دیسک کشیده می شوند. اگر استرس پیچشی فراتر از قابلیت ارتجاعی این بافت ها باشد، ممکن است فیبر های دیسک پاره گردند. اگر پارگی محیطی و جزئی باشد، هسته در مرکز نگه داشته می شود و به خوبی در میان فیبر های حلقوی داخلی احاطه می گردد . بنابراین هسته به جلو به داخل کانال مهره ای یا سوراخ بین مهره ای، برجسته یا فشرده نمی گردد. امروزه درمان گودی کمر با فیزیوتراپی یکی از روش های درمانی بسیار موثر و بی خطر محسوب میشود.

دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
021-44965811 – 021-44965819

 

گرفتگی عضلانی و درد کمر

متاسفانه در دنیای پزشکی امروز اکثر این نوع کمر درد ها تحت عنوان یک گرفتگی عضلانی تشخیص داده می شوند . گرفتگی عضلانی به عنوان تنها علت کمر درد مطرح می گردد، در حالی که در بررسی کلی تصویر بالینی ، مشخص می شود که گرفتگی عضلانی علت درد نیست بلکه نتیجه نهائی یا تنها یک عامل کمک کننده به درد می باشد .
اگر این حالت را صرفا گرفتگی عضلانی بنامیم، کاملا اشتباه است که آپاندیسیت حاد را گرفتگی عضلانی تشخیص دهیم . تشخیص صحیح آپاندیسیت حاد است، همراه با گرفتگی عضلات دیواره شکم که تنها یک واکنش محافظتی می باشد . درد کمر، پارگی لیگامانی، عضله ، فیبر های حلقوی دیسک یا کشیدگی مفصلی است که موجب می گردد عضلات دچار گرفتگی شوند .
رگ به رگ شدن حرکتی می باشد که مشکل ساز شده است، اما پیچ خوردگی واکنش بافتی به این ناراحتی است . گرفتگی عضلانی در ابتدا تنها یک واکنش محافظتی است اما در نهایت یک عامل کمک کننده به درد می باشد .
اگر فیبر های حلقوی به اندازه کافی و تا جایی که به هسته اجازه بیرون زدگی بدهند پاره گردند، درد ناشی از آن به مدت طولانی تری باقی می ماند . اگر هسته نسبت به حالت مستقیم، از یک طرف به سوی خلف اجازه ی برجسته شدن بیشتر به داخل سوراخ بین مهره ای داشته باشد، اعصاب پاها ممکن است تحت فشار قرار گیرند و امکان پا درد علاوه بر کمر درد وجود دارد .

کمر درد ناشی از قامت بلند
کمر درد ناشی از قامت بلند

طولانی شدن درد و گرفتگی عضلانی، که معمولا در کشیدگی حاد، جزئی می باشد ، زمانی که به علت پارگی فیبر های حلقوی و بیرون زدگی دیسک باشد موجب درجات شدید تری از کمر درد می شود . بیرون زدگی مرکزی به دلیل پارگی فیبر های حلقوی ، تنها مشکل را طولانی تر و به درمان مقاوم تر می نماید و پیش اگهی عود های مکرر را به همراه دارد . در این گونه موارد ، لازم است تا متخصص فیزیوتراپی تاریجه کلینیکی بیمار را بررسی کند. مهم است چون پیش نیازی برای انجام صحیح ارزیابی جهت روشن شدن نحوه بروز علائم می باشد .

درمان با استفاده از صاف نمودن کمر

درمان، جلوگیری از کشش بافت هایی می باشد که بیش از حد کشیده شده اند . این کار با قوس دادن کمر و نگهداشتن آن در این وضعیت در طی ساعات راه رفتن انجام می شود و می تواند با ورزش، آموزش وضعیت صحیح یا با حمایت کمر در وضعیت قوس دارد ، انجام بگیرد .

به بیمارانی که با ایجاد قوس کمر، کمر دردشان برطرف می گردد ممکن است توصیه های زیر انجام شود :

1. بر روی شکم بخوابید .
2. مدت های زمانی طولانی بر روی شکم و با قرار گرفتن روی آرنج ها دراز بکشید.
3. از این وضعیت، بیمار با باقی ماندن بر روی شکم و صاف کردن دست ها، گودی کمرش را افزایش می دهد . بنابراین بیمار بر روی شکم خوابیده اما تنها او با تکیه بر دستانش با آرنج های صاف، در بالا قرار بگیرد .
4. توصیه می شود که با قرار دادن یک بالش لوله ای در راس کمر ، جهت ایجاد قوس در کمر بنشینید .
5. در طول روز بایستی با قوس دادن کمر بایستید .
6. از هر گونه تمرین یا فعالیتی که کمر را خم کند بپرهیزید.
واضح است که تنها درصد کمی از بیماران در این گروه قرار می گیرند . شخصی که وضعیت قوس دار را برای مدت زمان طولانی حفظ نماید، ممکن است که نهایتا این وضعیت را به خود بگیرد . بافت های کمری بیش از حد کشیده شده و سبب درد می شوند. این نوع بیماران اکنون با خم شدن به جلو گودی کمرشان را معکوس نمی کنند . کمر خم نمی شود و بیمار هنگامی که می کوشد خم شود، کمرش درد می گیرد . اکنون کشش ملایم کمر بایستی به برنامه ی تمرینات روزانه ی بیمار اضافه شود ، اما وضعیت روزانه فقرات بیمار بایستی قوس دار باقی بماند .
اینکه افراد از چه تمرین هایی برای درمان استفاده کنند بسته به شرایط افراد دارد .

درمان درد کمر با استفاده از فیزیوتراپی

بسته به شدت و علائم درد کمر ، فیزیوتراپی می تواند در کاهش و اصلاح درد های کمری کمک کننده باشد . در مرکز فیزیوتراپی همای سلامت، از روش های مختلف درمانی برای کاهش درد کمر استفاده می شود. گرما درمانی، لیزر تراپی، ماساژ و … همگی در کاهش درد کمر کمک کننده خواهد بود .

کلام آخر

در نتیجه کمر درد به علت عملکرد نادرست افراد رخ می دهد . مثلا خم شدن ناصحیح، صاف شدن ناصحیح (از حالت خم به حالت صاف)، بلند کردن با به روش نادرست، همگی موجب کمر درد خواهند شد . همان گونه که پیشگیری اهمیت دارد، درمان با روش مناسب نیز حائز اهمیت است .

Call Now Button