نحوه زدن چسب تیپ برای زانو

تاثیر نوار بندی مفصل زانو چگونه است ؟از این نوار در پیشگیری از پیچ خوردگیهای زانو و آسیب لیگامان های طرفی و صلیبی آن استفاده می شود .

کاربرد های درمانی Taping

تسهیل سیستم حس عمقی
اطلاعات حس عمقی که به صورت صحیح به سیستم عصبی مرکزی مخابره می شوند، بخش اصلی تنظیم حرکت را تشکیل می دهند و اختلال در حس عمقی باعث اختلال در تعامل و الگو های حرکتی می گردد . برای تسهیل سیستم حس عمقی تمرینات و تکنیک هایی را معرفی کرده اند که یکی از جدید ترین آن ها Taping می باشد .

نحوه زدن چسب تیپ برای زانو
نحوه زدن چسب تیپ برای زانو

جایگزین عملکرد عضله

زمانی که Taping به عنوان جایگزین عملکرد عضله مورد استفاده قرار می گیرد در واقع عضله را در طول کوتاه شده اش قرار می دهد . اگر چه عضله طویل شده قابلیت تولید نیروی بیشتری دارد اما عضلات وضعیتی باید توانایی تولید نیروی بیشتر را در طول های کوتاه تر یا در دامنه داخلی حرکت داشته باشند .
اگرTaping به طریقی استفاده گردد که عضله مهار شده در وضعیت کوتاه شده قرار گیرد ، نیروی قوی تری در دامنه داخلی حرکت عضله از طریق بهتر شدن قرار گیری اکتین و میوزین در هنگام پل زدن ایجاد می شود .
همچنین اگر نوار بندی به طریقی انجام شود که عضله نسبتا کوتاه و بیش فعال در وضعیت طویل شده اش قرار گیرد به علت کاهش روی هم قرار گیری اکتین و میوزین در طی مراحل Cross-bridge نیروی کمتری در دامنه ای از حرکت که برای فعال شدن عضله لازم است ایجاد می شود .

دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
021-44965811 – 021-44965819

کاهش درد

Taping از دو طریق ، باعث کاهش درد می شود :
روش مستقیم: در این روش با برداشتن فشار به دو طریق طولی و عرضی با کاهش تحریک اعصاب درد باعث کم شدن درد می شود .
روش غیر مستقیم: این روش خود به چند طریق صورت می پذیرد :
1. از طریق مهار حرکت بیش فعال در عضلات سینرژی و آنتاگونیست
2. از طریق تسهیل حرکت کم فعال در عضلات سینرژی
3. بهبود هماهنگی بین مفاصل
4. اصلاح و بهبود راستای مفاصل در هنگام حفظ یک وضعیت

قواعد نوار بندی در ورزش

لازم به یادآوری است که بر اساس قانون در برخی از رشته های ورزشی استفاده از هر گونه وسیله خارجی که باعث مزایای ناعادلانه برای ورزشکار یا صدمه زدن به حریف شود ممنوع می باشد . به عنوان مثال در رشته های رزمی استفاده از هر گونه بریس یا جسم خارجی همراه با ورزشکار که به حریف صدمه وارد می سازد غیر قانونی است .
همچنین در برخی از ورزش ها مثل کشتی مدت زمان معاینه و درمان بیمار حین بازی بسیار کوتاه و مشخص می باشد و درمانگر ورزشی بایستی سرعت عمل بالا و مهارت کامل داشته باشد تا بتواند در مدت زمان کوتاه درمان و نواربندی ورزشکار را انجام دهد .

تکنیک های نوار بندی الگوی X در زانو

مفصل زانو را در وضعیت فلکشن مختصری حدود 20 درجه قرار می دهیم .
پایه های بالا و پایین را در فواصل هم اندازه از بالا و پایین زانو می زنیم .
الگوی X را در سمت داخل و خارج از زانو اجرا می کنیم .
در مرکز فیزیوتراپی همای سلامت  هر گونه آسیب های ورزشی وارد شده بر فرد با کمک به روز ترین دستگاه ها و تجهیزات برطرف می گردد

Call Now Button