کمر درد ناشی از قامت بلند

کمر درد ناشی از قامت بلند

قرن هاست که قوس بیش از اندازه کمر را، شایع ترین علت کمر درد می شناسند . هنگامی که انسان وضعیت صاف به خود گرفت و روی پای عقبی ایستاد، لگن نمی تواند به طور کامل بچرخد و فقرات کمری یک انحنا فیزیولوژیک طبیعی که گودی کمر نام دارد را ایجاد کند . از آنجا که این انحنا در بالای کپل ها قرار دارد، تحت عنوان قوس کمر شناخته می شود .
کمر درد ممکن است بدون پا درد باشد. بنابراین بایستی درباره خود کمر درد ، در انواع بیماران بحث شود :
• بیمارانی که در حالت صاف، ایستاده و در وضعیت ایستا از کمر درد رنج می برند.
• بیماری که به جلو خم می شود و کمر درد می گیرد .
• بیماری که به وضعیت صاف باز می گردد و دچار کمر درد می شود .
• بیماری که در نتیجه بلند کردن بار یا چرخش به طریقه ناصحیح، از کمر درد رنج می برد .

کمر درد ناشی از قامت بلند
کمر درد ناشی از قامت بلند

دلایل ایجاد درد کمر

زاویه استخوان خارجی در لگن، میزان زاویه ی مهره های کمری را تعیین می کند . اگر میزان گودی فقرات کمری بیش از اندازه باشد یا به عبارت دیگر قوسش زیاد باشد، می تواند موجب کمر درد بشود.

پوشیدن کفش پاشنه بلند و درد کمر

وضعیت بدنی نامناسب همراه با گودی کمر بیش از حد ، با پوشیدن کفش پاشنه بلند نیز می تواند درد کمر را ایجاد کند . شخصی که با قوس دادن کمر و شانه های به عقب کشیده در وضعیت خبر دار زیاد می ایستد نیز، ممکن است از این وضعیت کمر درد بگیرد .
به طور مثال در انجام فعالیت هایی مانند اتو کردن که نیازمند ساعت ها ایستادن می باشد، ممکن است به تدریج قوس کمر بیشتر شده و کمر درد ناشی از آن حاصل شود . قرار دادن یک پا روی یک چهار پایه ، گودی کمر را کاهش می دهد و اغلب درد کمر را می کاهد یا آن را از بین می برد .
عادت غلط خوابیدن به خصوص دراز کشیدن روی یک تخت نرم یا خوابیدن روی شکم، موجب کمر درد ناشی از گودی زیاد می شود . بایستی ذکر گردد که تشک نرم صرفا بدن را در بر می گیرد و این ویژگی تخت است که اجازه ی فرو رفتن تخت را می دهد . بنابراین تخته ی زیر تشک است که از فرو رفتن جلوگیری می کند نه خود تشک .

طریقه ناصحیح نشستن و شیوع درد کمر

وضعیت های غلط نشستن می توانند موجب کمر درد شوند . اگر یک صندلی، گودی کمر را زیاد می کند، صندلی نامناسبی است . صندلی با یا بدون یک بالش باید اندکی خم شدن در کمر را تامین نماید .
لازم به ذکر است که همه ی کمر های گود دردناک نیستند . اثبات شده است که همه ی افراد در حالت طبیعی اندکی گودی کمر دارند . انحنا طبیعی کمر، مورد انتظار است . تنها هنگامی که گودی کمر بیش از اندازه یا زیاد باشد ، ممکن است سبب درد گردد .

گودی کمر ناشی از کفش پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند، علاوه بر اعتقاد قدیمی در پزشکی در ایجاد ناراحتی در پا، مچ پا و زانو و در ایجاد کمر درد نیز نقش دارد . پاشنه ی بلند موجب می گردد که تنه در بالای مرکز ثقل به جلو متمایل گردد و سبب می شود که بیمار برای بازگرداندن مرکز ثقل به جای خود، به عقب انحنا پیدا کند .
در خم شدن به جلو، گودی کمر بایستی معکوس گردد . هنگامی که کمر به جلو خم می گردد، تمامی بافت های وجه خلفی واحد عملکردی شامل فیبر های حلقوی قسمت خلفی دیسک کشیده می شوند . اگر استرس پیچشی فراتر از قابلیت ارتجاعی این بافت ها باشد، ممکن است فیبر های دیسک پاره گردند . اگر پارگی محیطی و جزئی باشد ، هسته در مرکز نگه داشته می شود و به خوبی در میان فیبر های حلقوی داخلی احاطه می گردد . بنابراین هسته به جلو به داخل کانال مهره ای یا سوراخ بین مهره ای، برجسته یا فشرده نمی گردد .

دکتر کریمی پور در مرکز فیزیوتراپی در غرب تهران برای بیماران عزیز جلسه اول فیزیوتراپی ، که به منظور مشاوره انجام می شود را، رایگان انجام می دهند ،شما می توانید جهت مشاوره و تماس با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :
021-44965811 – 021-44965819

گرفتگی عضلانی و درد کمر

متاسفانه در دنیای پزشکی امروز اکثر این نوع کمر درد ها تحت عنوان یک گرفتگی عضلانی تشخیص داده می شوند . گرفتگی عضلانی به عنوان تنها علت کمر درد مطرح می گردد، در حالی که در بررسی کلی تصویر بالینی ، مشخص می شود که گرفتگی عضلانی علت درد نیست بلکه نتیجه نهائی یا تنها یک عامل کمک کننده به درد می باشد .
اگر این حالت را صرفا گرفتگی عضلانی بنامیم، کاملا اشتباه است که آپاندیسیت حاد را گرفتگی عضلانی تشخیص دهیم . تشخیص صحیح آپاندیسیت حاد است، همراه با گرفتگی عضلات دیواره شکم که تنها یک واکنش محافظتی می باشد . درد کمر، پارگی لیگامانی، عضله ، فیبر های حلقوی دیسک یا کشیدگی مفصلی است که موجب می گردد عضلات دچار گرفتگی شوند .
رگ به رگ شدن حرکتی می باشد که مشکل ساز شده است، اما پیچ خوردگی واکنش بافتی به این ناراحتی است . گرفتگی عضلانی در ابتدا تنها یک واکنش محافظتی است اما در نهایت یک عامل کمک کننده به درد می باشد .
اگر فیبر های حلقوی به اندازه کافی و تا جایی که به هسته اجازه بیرون زدگی بدهند پاره گردند، درد ناشی از آن به مدت طولانی تری باقی می ماند . اگر هسته نسبت به حالت مستقیم، از یک طرف به سوی خلف اجازه ی برجسته شدن بیشتر به داخل سوراخ بین مهره ای داشته باشد، اعصاب پاها ممکن است تحت فشار قرار گیرند و امکان پا درد علاوه بر کمر درد وجود دارد .

کمر درد ناشی از قامت بلند
کمر درد ناشی از قامت بلند

طولانی شدن درد و گرفتگی عضلانی، که معمولا در کشیدگی حاد، جزئی می باشد ، زمانی که به علت پارگی فیبر های حلقوی و بیرون زدگی دیسک باشد موجب درجات شدید تری از کمر درد می شود . بیرون زدگی مرکزی به دلیل پارگی فیبر های حلقوی ، تنها مشکل را طولانی تر و به درمان مقاوم تر می نماید و پیش اگهی عود های مکرر را به همراه دارد . در این گونه موارد ، لازم است تا متخصص فیزیوتراپی تاریجه کلینیکی بیمار را بررسی کند . مهم است چون پیش نیازی برای انجام صحیح ارزیابی جهت روشن شدن نحوه بروز علائم می باشد .

درمان با استفاده از صاف نمودن کمر

درمان، جلوگیری از کشش بافت هایی می باشد که بیش از حد کشیده شده اند . این کار با قوس دادن کمر و نگهداشتن آن در این وضعیت در طی ساعات راه رفتن انجام می شود و می تواند با ورزش، آموزش وضعیت صحیح یا با حمایت کمر در وضعیت قوس دارد ، انجام بگیرد .

به بیمارانی که با ایجاد قوس کمر، کمر دردشان برطرف می گردد ممکن است توصیه های زیر انجام شود :

1. بر روی شکم بخوابید .
2. مدت های زمانی طولانی بر روی شکم و با قرار گرفتن روی آرنج ها دراز بکشید.
3. از این وضعیت، بیمار با باقی ماندن بر روی شکم و صاف کردن دست ها، گودی کمرش را افزایش می دهد . بنابراین بیمار بر روی شکم خوابیده اما تنها او با تکیه بر دستانش با آرنج های صاف، در بالا قرار بگیرد .
4. توصیه می شود که با قرار دادن یک بالش لوله ای در راس کمر ، جهت ایجاد قوس در کمر بنشینید .
5. در طول روز بایستی با قوس دادن کمر بایستید .
6. از هر گونه تمرین یا فعالیتی که کمر را خم کند بپرهیزید.
واضح است که تنها درصد کمی از بیماران در این گروه قرار می گیرند . شخصی که وضعیت قوس دار را برای مدت زمان طولانی حفظ نماید، ممکن است که نهایتا این وضعیت را به خود بگیرد . بافت های کمری بیش از حد کشیده شده و سبب درد می شوند. این نوع بیماران اکنون با خم شدن به جلو گودی کمرشان را معکوس نمی کنند . کمر خم نمی شود و بیمار هنگامی که می کوشد خم شود، کمرش درد می گیرد . اکنون کشش ملایم کمر بایستی به برنامه ی تمرینات روزانه ی بیمار اضافه شود ، اما وضعیت روزانه فقرات بیمار بایستی قوس دار باقی بماند .
اینکه افراد از چه تمرین هایی برای درمان استفاده کنند بسته به شرایط افراد دارد .

درمان درد کمر با استفاده از فیزیوتراپی

بسته به شدت و علائم درد کمر ، فیزیوتراپی می تواند در کاهش و اصلاح درد های کمری کمک کننده باشد . در مرکز فیزیوتراپی همای سلامت، از روش های مختلف درمانی برای کاهش درد کمر استفاده می شود . گرما درمانی، لیزر تراپی، ماساژ و … همگی در کاهش درد کمر کمک کننده خواهد بود .

کلام آخر

در نتیجه کمر درد به علت عملکرد نادرست افراد رخ می دهد . مثلا خم شدن ناصحیح، صاف شدن ناصحیح (از حالت خم به حالت صاف)، بلند کردن با به روش نادرست، همگی موجب کمر درد خواهند شد . همان گونه که پیشگیری اهمیت دارد، درمان با روش مناسب نیز حائز اهمیت است .

Call Now Button